informatičar

O Ja


Moje ime je Saša Scrobogna, 

nakon godina proučavanja, obuka, ispitivanje tržišta, čitanja horoskopa, odlučio sam svoje znanje i moči podijeliti sa vanjskim svijetom. U nadi međusobnog razumijevanja moja primarna želja je da uspiješno prenesem svoje znanje onima koji su željni da u današnje vrijeme barataju najtraženijim alatom a to je RAČUNALO.

Kroz cijelu karijeru od Tehničkog Fakulteta preko raznih institucija i firmi skupljao sam znanje i sažimao ga na način da samo potrebno za upravljanje računalom prenesem Vama. Tečajevi su koncipirani na način da silne nule i jedinice Vama prevedem u jednostavan jezik na osnivi kojeg čete vi graditi svoja nova iskustva i znanja.

Naravno uz predavanja razumijem se u više manje sve grane Informatičkog svijeta, ipak sam ja INFORMATIČAR.

Nadam se da čete odlučiti na suradnju sa nama te da čemo jedan drugoga popuniti sa novim iskustvima.

Hvala